Jäsenyys arkisto

 

Maamiesseuran sääntömääräinen syyskokous oli torstaina 21.10.2019 klo klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla. 

Ennen varsinaista kokousta  oli tarjolla kaikille ilmainen ohrapuurotarjoilu klo 19.15 alkaen ja kaikille avoin ja ilmainen esitelmä alkoi puurotarjoilun jälkeen n. klo 19.30- 19.40 paikkeilla.

 

Esitelmän piti aluepäällikkö Tuomas Kähö Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalasta.

Esitelmän aiheena oli ” ”Hyvin hoidetut ja kasvavat metsät Taipalsaaren merkittävä hiilinielu nyt ja tulevaisuudessa”

Esitelmä oli ” Taipalsaaren maatalousseurojen” sääntömääräisten kokousten yhteisenä ohjelmanumerona. Esitelmä oli  kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus ja niinpä väkeä tuli runsaasti kuulemaan esitelmää nyt ajankohtaisesta aiheesta.

Metsäteemaan teemaan liittyen kerrottiin myös Taipalsaaren maaseutuseurojen ja Taipalsaaren koulujen tulevasta ensi vuoden projektista, jonka nimi on ” Taipalsaaren koululaisten oma hiilinielu”. Teemaan liittyen kunta osoittaa koulujen käyttöön alueen, jolle Taipalsaaren koulujen kaikki oppilaat pääsevät istuttamaan ensi toukokuussa 2020 maaseutuseurojen ohjauksessa omat puuntaimet. Tavoitteena on, että myös jatkossa tulevina vuosina aina aloittavat 1 luokkalaiset istuttavat ko. palstalle omat puuntaimet. Näin koulut ja koululaiset pääsevät seuraamaan ” oman Taipalsaaren koululaisten metsän hiilinielua” sekä havainnoimaan oman ” Taipalsaaren koululaisten metsän” kasvua ja hoitoa.

Syyskokouksen alussa annttiin myös informaatio Taipalsaaren maamiesseuran 120 v historiakirjan tekemisestä.

Taipalsaaren maamiesseuran 120 – vuotishistoriikin teossa aineistokeruu menossa. Tavoitteena on historiikin julkistamien seuran 120 -vuotisjuhlassa 27.9.2020 Historiikin kirjoittajana toimii metsänhoitaja, tietokirjailija Pentti Pylkkö. Hän on myös syykokouksessa paikan päällä ja toivoo vinkkejä tulevan historiikin sisältöön liittyen sekä vihjeitä historiikkiin hankittavien vanhojen valokuvien osalla.  Pentti Pylkön harras toivomus on, että nyt koko kunnan alueelta väki saataisiin muistelemaan menneitä tapahtumia maamiesseuraan toimintaan liittyen sekä kaivamaan vanhoja valokuva-arkistoja kiinnostavien valokuvien saamiseksi tulevaan historiikkiin.

Varsinaisessa kokouksissa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Vuotta 2020 koskien hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi valitt juhtokuntaan/hallitukseen erovuorossa olevien jäsenten tilalle jäsenet vuosille 2020-2022

Maamiesseuran sääntömääräinen kevätkokous torstaina 28.3.2019 klo klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla. 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstai-iltana 28.3.2019 Taipalsaaren kunnantalolla. Ennen kokousta oli klo 19.15 alkaen KAIKILLE AVOIN ja ILMAINEN KAHVITARJOILU SEKÄ  kunnanjohtaja KARI KUURAMAAN  ESITELMÄ.

Esitelmässään kunnanjohtaja Kari Kuuramaa antoi ajankohtaiskatsauksen sekä oman näkemyksen, miten Taipalsaarella toimivat lukuisat seurat ja yhdistykset voivat olla kunnan voimavarana ja yhteisöllisyyden lisääjänä nyt ja tulevaisuudessa.  Esitelmä oli napakka ja mielenkiintoinen sekä antoi hyvän kuvan, miten ja mitä kunnan puolelta toivotaan yhteistyöltä Taipalsaaren kunnan alueen toimivien yhdistysten ja seurojen kanssa. Kokousesitelmää oli paikalla kuulemassa runsaslukuinen yleisö ( 56 henkeä).

hdrpl

hdrpl

Kari Kuuramaan esitelmän yhteydessä kerrottiin paikalle saapuneille myös touko-kesäkuussa toteutettavasta  Röytyn pihaton kevytkatoksen tekemisestä talkootyönä.  Tavoitteena on kevytkatoksen valmiiksi saaminen Taipalsaari-päiville mennessä ( 30.6.2019) . Kaikki halukkaat ovat tervetulleita talkoisiin tähän yhteiseen ponnistukseen. Kunnanjohtaja myös suhtautui myönteisesti tähän kaikkia kuntalaisia palvelevaan tapahtumaan ja lupautui myös itse mukaan talkoisiin vapaa-ajan puitteissa. Kunnanjohtaja Kuuramaan ohella myös 21 muuta paikalla olevaa ilmoittautui jo tässä vaiheessa mukaan talkooporukkaan. Joten tässä toteutui illan esitelmän pitäjän esiintuoma yhteisöllisyys kunnan voimavarana varsin mainiosti.

fznor

Kuvassa kunnanjohtaja Kuuramaa ilmoittautuu talkooporukkan

Kahvien ja esitelmän jälkeen oli varsinainen maamiesseuran kevätkokous n. klo 20.00 alkaen, jossa käsiteltiin sääntöjen 6§ mukaiset asiat. Eli hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2018 toimintakertomus on nähtävissä oheisen linkin kautta: TAIPALSAAREN MMS TOIMINTAKERTOUMUS VUODELTA 2018

Lisäksi kokousväelle kerrottiin lyhyesti, mitä toimintaa ja tapahtumia maamiesseuralla on tulossa kevään ja kesän 2019 kuluessa. Seuran puheenjohtaja Asko Saikko kertoi toi myös esille, että Taipalsaaren maamiesseura on käynnistämässä maamiesseuran 120-vuotishistoriikin tekoa. Tavoitteena on, että historiikki valmistuisi syyskuuhun 2020 mennessä, jolloin maamiesseura viettää seuran 120 – vuotisjuhlaa.  Jo tässä vaiheessa Asko Saikko aktivoi jäsenistöä etsimään valkokuvia ja muuta seuran historiaan liittyvää materiaalia vuosien varrelta, jota voidaan hyödyntää historiikin tekemisessä

MTK Taipalsaaren kevätkokous kunnantalon valtuustosalissa alkoi klo 18.00 ja kokouskahvit  ja Kari Kuuramaan esitelmä klo 19.15 alkaen  oli yhteinen

***************

 

Vuoden 2018 sääntömääräiset kokoukset olivat : kevätkokous 22.3.2018 ja syyskokous 22.11.2018

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 22.11.2018 Taipalsaaren kunnantalolla 

Ennen maamiesseuran varsinaisen syyskokouksen asioita klo 19.15 alkaen oli osallistujille tarjolla ilmaiseksi perinteinen ohrapuuro ja kahvitarjoilu.

Ruokailun ja kahvin jälkeen on  huomionosoitukset ja kaikille avoin yhteinen kokousesitelmä. Kokousesitelmä on  myös yhteinen tuottajien , maaseutunaisten ja maamiesseuran kokousväelle.

Katso esite:Kristiina Korjonen-Kuusipuro esitelmä 22.11.2018 Taipalsaaren kunnantalolla -esite

Filosofian tohtori Kristiina Korjonen-KuusipuroKOKOUSESITELMÄN piti FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro. Esitelmän aiheena oli Taipalsaaren kunnan 450 historiahanke ja tähän liittyvä valmisteilla oleva paikallishistoriateos. Hankkeen päätoimittaja on FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro. Hankkeessa on myös neljä muuta kirjoittajaa ja hanketta valvoo historiatoimikunta, johon kuuluu Taipalsaaren kunnan ja seurakunnan edustajia.

Nyt oli ainutlaatuinen mahdollisuus jo ennakkoon kuulla tulevasta Taipalsaaren kunta 450 vuotta paikallishistoriateoksen sisällöstä ja myös antaa vielä palautetta historiateoksen päätoimittaja Kristiina Korjonen-Kuusipurolle.

WP_20181122_19_30_29_Pro

Väkeä oli saapunut tosi paljon paikalle; peräti 89 henkeä.

Asko Saikko luovutti stipendit Antti Kovuselle ja Jarkko Lehtoselle

Kokousesitelmän jälkeen luovutettiin Taipalsaaren maamiesseura ry:n stipendit taipalsaarelaisille nuorille, jotka olivat valmistuneet kuluneen vuoden aikana maa-metsä-puutarha-alan oppilaitoksista. Tällä kertaa stipendin saivat Antti Koivunen ja Jarkko Lehtonen. Molemmat olivat suorittaneet Miekkelin ammattiopistossa metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon keväällä 2018. Stipendit luovuttivat maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja sihteeri Eero Juntunen

Maamiesseuran syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen 6§ pykälän mukaiset asiat. Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin johtokuntaan erovuorossa olevien jäsenet tilalle jäsenet vv. 2019-2021. Erovuorossa olleiden tilalle uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Teija Arponen-Latto sekä Arto Kiljunen.

Maamiesseuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 22.3.2018 klo klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla.  Kokouksen alussa oli KAIKILLE AVOIN MIELENKIITOINEN KOKOUSESITLMÄ ” Taipalsaaren tapahtumat 1918″

Sali täynnä – Kopio

Tietokirjailija PENTTI PYLKÖN mielenkiintoinen esitelmä ”TAIPALSAAREN TAPAHTUMAT 1918”  veti Taipalsaaren valtuustosalin täyteen väkeä torstai-iltana 22.3.2018

Tilaisuuteen osallistuville oli tarjolla klo 19.15 alkaen ilmaiset pullakahvit ennen esitelmää.

Esitelmässään ” Taipalsaaren tapahtumat 1918” metsänhoitaja, tietokirjailija PENTTI PYLKKÖ kertoi sisällissodan tapahtumista Taipalsaarella 100 vuotta sitten.

Esitelmä oli erinomainen ja valtuustosalin täyteinen väki kuunteli esitelmää mielenkiinnolla. Pentti Pylkkö valotti 100 vuotta sitten sisällissodan kulkua ja tapahtumia Taipalsaaren kunnan alueellaerinomaisen mielenkiintoisella tavalla.

ESITELMÄ OLI KAIKILLE AVOIN TILAISUUS niinpä paikalla olikin peräti 77 henkeä kuulemassa esitelmää. Pentille iso kiitos meidän kaikkien puolesta.

Asko ja Ilpo kiittävtä Penttiä – Kopio

Maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajien puheenjohtaja Ilpo Kolhonen luovuttivat tietokirjailija Pentti Pylkölle kiitoksena esitelmästä ” Taipalsaaren vanhat koneet” kirjan.

MTK Taipalsaaren tuottajien kevätkokous oli ennen esitelmää ja kahveja. Maamiesseuran kevätkokous puolestaan esitelmän jälkeen. Molemmat kokoukset sujuivat sopuisasti ja hyvässä hengessä. kokouksille.  Maamiesseuran kevätkokouksessa vahvistettiin vahvisti vuoden 2017 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen 2017.

************************

Vuonna 2017 pidetyt kokoukset

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PIDETTIIN  23.11.2017 KLO 19.15 ALKAEN Taipalsaaren kunnantalolla

Ennen maamiesseuran varsinaisen syyskokouksen asioita klo 19.15 alkaen on osallistujille tarjolla ilmaiseksi ruoka-ja kahvitarjoilu. Ruokana oli perinteinen Taipalsaaren pottuvelli, Ruokailun ja kahvin jälkeen oli  huomionosoitukset ja kaikille avoin yhteinen kokousesitelmä. Väkeä oli paikalla peräti 82 henkeä.

Ennen kokousesitelmää Taipalsaaren maamiesseuran ja tuottajien toimesta toteutettu vuoden 2017 ravikuningatar Saaga S:n omistaja/valmentaja Ilkka Pyysalon sekä ohjastaja Matti Nisosen huomiointi vaikutti osaltaan myönteisesti runsaaseen osallistujamäärään. Kokousväelle näytettiin valkokankaalla kuningatarlähdön mailin juoksu, jossa Saaga S tuli kolmanneksi ja 3000 metrin juoksu, jonka Saaga S voitti ja joka siivitti osaltaan Saaga S:n kuningatartittelin 2017 voittamiseen. (https://www.youtube.com/watch?v=eyNxa7_EMow) Filmin jälkeen Ilkka Pyysalo ja Matti Nisonen kertoivat lyhyesti kokousväelle voittojuoksun myötä kokemistaan tunnelmista.

WP_20171123_19_31_32_RichTaipalsaaren maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajayhdistyksen puheenjohtaja Kari Turkia onnittelivat seurojen ja kokousväen puolesta Saaga S:n omistaja /valmentaja Ilkka Pyysaloa sekä ohjastaja Matti Nisosta Saaga S:n saavuttamasta ravikuningatar 2017 tittelistä sekä luovuttivat heille taipalsaarelaisen taideseppä Antti Niemisen messingistä muotoilemat Saaga S 2017 reliefit kukkien kera. Myös Ilkka Pyysalon vanhemmat Esko ja Asta Pyysalo kukitettiin huomionosoituksen yhteydessä.

Illan kokousesitelmän pitäjäksi oli saatu lääninrovasti Heikki Svinhufvud. Kokousesitelmän aihe oli ” Suomi 100 vuotta – isoisäni Ukko Pekan tarina ”. Heikki Svinhufvudin kokousesitelmä oli kaikille avoin tilaisuus ja niinpä se saikin runsaan määrän väkeä paikalle.

Isoisän laukku ja puhuja

Taipalsaaren kunnantalolla oli 82 osallistujaa kuulemassa esitelmää sekä seuraamassa Saaga S omistajatahoille toteutettua huomionosoitusta. Esitelmässään lääninrovasti Heikki Svinhufvudin kertoi mielenkiintoisella tavallaan isoisänsä tarinaa aina hänen lapsuudestaan alkaen. Esitelmän pitäjä oli myös pukeutunut esitelmässä kuvatun Ukko Pekan mukaiseen rooliasuun ja hänellä oli aito matkalaukku mukana, joka oli ollut UkkoPekalla aikoinaan. Esitelmälle varattu aika (n. 40 min) kului nopeasti ja tarinaa ja paikalla olleiden kysymyksiä olisi riittänyt pitemmäksikin aikaa. Kokonaisuudessaan esitelmää seuraamaan saapunut kokousväki oli varsin tyytyväistä kuulemaansa.

Esitelmän tiivistelmä ohessa liitteenä:Esitelmä 23.11.2017 – Suomi 100 vuotta -Ukko Pekan tarina

Maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja maaseutunaisten sihteeri Heli Sahlman kiittivät lääninrovasti Heikki Svinhufvudia mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesti Suomi 100 vuotta teemaan liittyvästä esitelmästä. Esitelmän pitäjälle luovutettiin kotiin viemiseksi kukat ja myös kotilukemiseksi taipalsaarelaista paikallishistoriaa ” Taipalsaaren vanhat koneet” kirjan muodossa.

Varsinainen syykokous pääsi alkamaan klo 21.15 ja siinä käsiteltiin sääntöjen 6§ määräämät asiat. Vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin johtokunnassa erovuorossa oleville jatkajat kaudelle 2018-2020. Myös puheenjohtaja Asko Saikko valittiin uudelleen seuraavalla kolmivuotiskaudelle ( 2018-2020)

Maamiesseuran syyskokouksessa johtokuntaan uutena jäsenenä pitkäaikaisen johtokunnanjäsenen Seppo Koivusen tilalle valittiin vv. 2018-20 Veikko Saira.

WP_20171123_21_47_32_RichWP_20171123_21_52_55_Rich

Seppo Koivuselle luovutettiin 28 vuotta kestäneen johtokunnan jäsenyydestä kiitoksena ProAgria keskusten liiton myöntämä ” Koti Peltojen Keskellä” mitali.

Syyskokous kutsui myös uuden kunniajäsenen seuralle. Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin seuran aikaisempi pitkäaikainen puheenjohtaja Jarmo Koivunen. Hän oli toiminut yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana vv. 1993-2014 ( 21 vuotta).

 

Sääntömääräinen kevätkokous 30.3.2017

Kokouksen esityslista:Esityslista-kevätkokous 30.3.2017

Toimintakertomus 2016:Taipalsaaren maamiesseuran toimintakertomus 2016

Taipalsaaren mms:n toimintasuunnitelma 2017: maamiesseuran-toimintasuunnitelma-2017


Jäsenkysely, toteutettu 2016

Ohessa on yhden sivun mittainen tiivistelmä keskeisistä tuloksista ja asioista, joihin tulemme kiinnittämään huomiota tulevassa toiminnassamme. Jäsenkysely 2016tiivistelmä tuloksista:Jäsenkysely 2016 tiivistelmä tuloksista

Jäsenkyselyn raportti – molemmat seurat:Jäsenkyselyn raportti – molemmat seurat

Taipalsaaren maamiesseura-jäsenkyselyn tulokset:Taipalsaaren maamiesseura-jäsenkyselyn tulokset

Jäsenkyselyn tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jäsenistöä palvelevaksi ja huomioimme tulevaisuuden toiminnassamme jäsenistön antamat palautteet. Tuloksista on kerrottu myös www-sivuillamme sekä jatkossa lähetettävissä jäsenkirjeissä.

No comments.