Hallinto ja säännöt arkisto

Johtokunnan kokoukset vuonna 2019

Johtokunnan kolmas kokous 15.10.2019

Kokouksessa käsiteltiin loppuvuoden 2019 tapahtumat sekä valmisteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukselle esitettäväksi.

Johtokunnan toinen kokous 7.6.2019

Kokouksessa käsiteltiin alkukesän keskeiset tapahtumat sekä sovittiin niiden toteuttamiseen liittyen vastuista ja tehtäväjaoista.

Näitä olivat 8.6.2019 toteutettavaTaipalsaaren kosteikkopyöräily & Impin iltatanssit sekä kesän päätapahtuma ” Maaseudun perinnepäivän toteutus Röytyssä 30.6.2019. 

Merkittävänä asiana oli myös Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 vuotishistoriikin julkaisusta päättäminen. Johtokunta päätti, että maamiesseuran historiikikirja lähdetään tekemään. Tavoitteena on, että se julkaistaan syyskuussa 20120, kun Taipalsaaren maamiesseura ry viettää 120 vuotisjuhliaan. Johtokunta valitsi asiaa eteenpäin viemään historiikkitoimikunnan, johon kuuluvat Eero Juntunen, Jarmo Koivunen, Reija Rämä, Asko Saikko, Paavo Turkia, Teija Arponen ja Eeva Heikka.

Ensimmäinen johtokunnan kokous 24.1.2019

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018  toimintakertomus ja tilinpäätös vuosikokoukselle 28.3.2019 esitettäväksi. Johtokunnan varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Marko Suutari ja sihteeriksi kutsuttiin Raili Leino. Johtokunta käsitteli myös alkuvuoden tapahtumat ja sopi niiden toteuttamisesta. Kokouksessa vahvistettiin myös 3 uuden jäseneksi ilmoittautuneen jäsenyys.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET VUONNA 2019

Vuoden 2019 sääntömääräiset kokoukset olivat seuraavasti: kevätkokous 28.3.2019 ja syyskokous 21.11.2019. Molemmat kokoukset pidetettiin illalla ja kokouspaikkana on Taipalsaaren kunnantalo.

Maamiesseuran sääntömääräinen syyskokous torstaina 21.11.2019  ja kaikille avoin esitelmä torstaina Taipalsaaren kunnantalolla 

Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n varsinainen kokous pidetään klo 18.00 alkaen ja Taipalsaaren maamiesseura ry:n syyskokous yhteisen ohrapuurotarjoilun ja esitelmän  n. klo 20.15 alkaen

Ennen esitelmää on tarjolla kaikille ilmainen ohrapuurotarjoilu klo 19.15 alkaen ja varsinainen esitelmä alkaa puurotarjoilun jälkeen n. klo 19.30- 19.40 paikkeilla.

Esitelmän pitää aluepäällikkö Tuomas Kähö Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalasta.

Esitelmän aiheena on ” ”Hyvin hoidetut ja kasvavat metsät Taipalsaaren merkittävä hiilinielu nyt ja tulevaisuudessa”

Esitelmä on ” Taipalsaaren maatalousseurojen” sääntömääräisten kokousten yhteisenä ohjelmanumerona. Esitelmä on kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus ja niinpä väkeä toivotaan tulevan runsaasti kuulemaan esitelmää nyt ajankohtaisesta aiheesta.

 

 

Metsäteemaan teemaan liittyen kerrotaan myös Taipalsaaren maaseutuseurojen ja Taipalsaaren koulujen tulevasta ensi vuoden projektista, jonka nimi on ” Taipalsaaren koululaisten oma hiilinielu”. Teemaan liittyen kunta osoittaa koulujen käyttöön alueen, jolle Taipalsaaren koulujen kaikki oppilaat pääsevät istuttamaan ensi toukokuussa maaseutuseurojen ohjauksessa omat puuntaimet. Tavoitteena on, että myös jatkossa tulevina vuosina aina aloittavat 1 luokkalaiset istuttavat ko. palstalle omat puuntaimet. Näin koulut ja koululaiset pääsevät seuraamaan ” oman Taipalsaaren koululaisten metsän hiilinielua” sekä havainnoimaan oman ” Taipalsaaren koululaisten metsän” kasvua ja hoitoa.

Taipalsaaren maamiesseuran 120 – vuotishistoriikin teossa aineistokeruu menossa. Tavoitteena on historiikin julkistamien seuran 120 -vuotisjuhlassa 27.9.2020 Historiikin kirjoittajana toimii metsänhoitaja, tietokirjailija Pentti Pylkkö. Hän on myös syykokouksessa paikan päällä ja toivoo vinkkejä tulevan historiikin sisältöön liittyen sekä vihjeitä historiikkiin hankittavien vanhojen valokuvien osalla.  Pentti Pylkön harras toivomus on, että nyt koko kunnan alueelta väki saataisiin muistelemaan menneitä tapahtumia maamiesseuraan toimintaan liittyen sekä kaivamaan vanhoja valokuva-arkistoja kiinnostavien valokuvien saamiseksi tulevaan historiikkiin.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Vuotta 2020 koskien hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi valitaan juhtokuntaan/hallitukseen erovuorossa olevien jäsenten tilalle jäsenet vuosille 2020-2022.

Maamiesseuran sääntömääräinen kevätkokous torstaina 28.3.2019 klo klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla. 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstai-iltana 28.3.2019 Taipalsaaren kunnantalolla. Ennen kokousta oli klo 19.15 alkaen KAIKILLE AVOIN ja ILMAINEN KAHVITARJOILU SEKÄ  kunnanjohtaja KARI KUURAMAAN  ESITELMÄ.

Esitelmässään kunnanjohtaja Kari Kuuramaa antoi ajankohtaiskatsauksen sekä oman näkemyksen, miten Taipalsaarella toimivat lukuisat seurat ja yhdistykset voivat olla kunnan voimavarana ja yhteisöllisyyden lisääjänä nyt ja tulevaisuudessa.  Esitelmä oli napakka ja mielenkiintoinen sekä antoi hyvän kuvan, miten ja mitä kunnan puolelta toivotaan yhteistyöltä Taipalsaaren kunnan alueen toimivien yhdistysten ja seurojen kanssa. Kokousesitelmää oli paikalla kuulemassa runsaslukuinen yleisö ( 56 henkeä).

hdrpl

hdrpl

Kari Kuuramaan esitelmän yhteydessä kerrottiin paikalle saapuneille myös touko-kesäkuussa toteutettavasta  Röytyn pihaton kevytkatoksen tekemisestä talkootyönä.  Tavoitteena on kevytkatoksen valmiiksi saaminen Taipalsaari-päiville mennessä ( 30.6.2019) . Kaikki halukkaat ovat tervetulleita talkoisiin tähän yhteiseen ponnistukseen. Kunnanjohtaja myös suhtautui myönteisesti tähän kaikkia kuntalaisia palvelevaan tapahtumaan ja lupautui myös itse mukaan talkoisiin vapaa-ajan puitteissa. Kunnanjohtaja Kuuramaan ohella myös 21 muuta paikalla olevaa ilmoittautui jo tässä vaiheessa mukaan talkooporukkaan. Joten tässä toteutui illan esitelmän pitäjän esiintuoma yhteisöllisyys kunnan voimavarana varsin mainiosti.

fznor

Kuvassa kunnanjohtaja Kuuramaa ilmoittautuu talkooporukkan

Kahvien ja esitelmän jälkeen oli varsinainen maamiesseuran kevätkokous n. klo 20.00 alkaen, jossa käsiteltiin sääntöjen 6§ mukaiset asiat. Eli hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2018 toimintakertomus on nähtävissä oheisen linkin kautta: TAIPALSAAREN MMS TOIMINTAKERTOUMUS VUODELTA 2018

Lisäksi kokousväelle kerrottiin lyhyesti, mitä toimintaa ja tapahtumia maamiesseuralla on tulossa kevään ja kesän 2019 kuluessa. Seuran puheenjohtaja Asko Saikko kertoi toi myös esille, että Taipalsaaren maamiesseura on käynnistämässä maamiesseuran 120-vuotishistoriikin tekoa. Tavoitteena on, että historiikki valmistuisi syyskuuhun 2020 mennessä, jolloin maamiesseura viettää seuran 120 – vuotisjuhlaa.  Jo tässä vaiheessa Asko Saikko aktivoi jäsenistöä etsimään valkokuvia ja muuta seuran historiaan liittyvää materiaalia vuosien varrelta, jota voidaan hyödyntää historiikin tekemisessä

MTK Taipalsaaren kevätkokous kunnantalon valtuustosalissa alkoi klo 18.00 ja kokouskahvit  ja Kari Kuuramaan esitelmä klo 19.15 alkaen  oli yhteinen

Johtokunnan kokoukset vuonna 2018

Ensimmäinen johtokunnan kokous 22.1.2018

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017  toimintakertomus ja tilinpäätös vuosikokoukselle 22.3.2018 esitettäväksi. Johtokunnan varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Marko Suutari ja sihteerinä Eero Juntunen. Johtokunta käsitteli myös alkuvuoden tapahtumat ja sopi niiden toteuttamisesta. Kokouksessa vahvistettiin myös 9 uuden jäseneksi ilmoittautuneen jäsenyys.

Toinen kokous pidettiin 3.5.2018.

Kokouksessa käsiteltiin maamiesseuran toimintasuunnitelmaan lilttyvät kevään ja kesän tapahtumat ja sovittiin niiden tarkemmasta toteuttamisesta. Merkittävimmät tapahtumat ovat Taipalsaaren kosteikkopyöräily 9.6.2018, maaseudun perinnepäivä 1.7.2018 Röytyn kotiseututalolla. Johtokunta vahvisti myös 8 uuden jäsenen jäsenyyden maamiesseuraan. Kokoukseen osallistuivat myös tuottajien puheenjohtaja Ilpo Kolhonen ja maaseutunaisten sihteeri Heli Sahlman. Tämä siksi, koska suurin osa tapahtumista toteutetaan yhdessä seurojen kesken.

Kolmas kokous pidettiin 8.11.2018

Kokouksessa käsiteltiin  syyskokousjärjestelyt sekä vuoden 2018 lopun tapahtumat. Johtokunta käsitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion 2019, jotka esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa 22.11.2018. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan kirjattiin lukuisa joukko tapahtumia; osa hyväksi havaittuja mutta myös uusia tapahtumia. Uusia jäseniä hyväksyttiin maamiesseuran jäsenyyteen peräti 26 jäsentä.

 

***********************’

Johtokunnan kokoukset vuonna 2017

Vuoden 2017 ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiin 26.1.2017.

Kokouksessa johtokunta valitsi varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä käsitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi kokouksessa valmisteltiin vuoden 1 jäsenkirje ja sen mukana toteutettava jäsenmaksuperintä vuodelta 2017. Samoin alkuvuoden toimenpiteet valmistelu oli esityslistalla.

Toinen johtokunnan kokous pidettiin 16.3.2017 

Kokouksessa valmisteltiin kevätkokoukseen liittyvät asiat sekä käytiin läpi alkuvuoden toteutetut tapahtumat. Lisäksi valmisteltiin kevään ja kesän 2017 tulevat tapahtumat. Tärkeimpänä näistä oli Taipalsaari-päivien ohjelmaan liittyvän ” maaseudun perinnepäivän 2.7.2017 sisällön ja ohjelman valmistelu.

Johtokunnan kolmas kokous pidettiin 19.10.2017

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2017 lopun toimenpiteet sekä valmisteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 yhdistyksen syyskokoukselle 23.11.2017 esiteltäväksi. Lisäksi käytiin läpi loppuraportti liittyen vv. 2016-2017 toteutettuun yhteistyöprojektiin Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden LUX markkinointiosuuskunnan kanssa.

Johtokunnan kokoukset vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana johtokunta piti 4 kokousta. Kokoukset olivat 18.1.2016,  17.3.2016, 6.6.2016 (yhteiskokous maaseutunaiset kanssa) ja 3.11.2016

Johtokunnan kokouksissa ovat olleet mukana myös markkinointiosuuskunta Lux:n edustaja(t) solmitun kaksivuotisen yhteistyösopimuksen puitteissa. Yhteistyöllä haetaan nuorten näkökulmaa maaseutuseurojen toimintaan ja osuuskunnan jäsenet myös tarjoavat osaamistaan käytettäväksi tapahtumissa, viestinnän kehittämisessä ja myös jäsenhankinnan suuntaamisessa nuorempaan jäsenkuntaan päin.

Muuta

Seuran aiempi pitkäaikainen kunniajäsen Antti Kilpiä siunattiin haudan lepoon 17.2.2018. Johtokunnan jäsenet osallistuivat kunniajäsen Antti Kilpiän siunaustilaisuuteen sekä esittivät suruvalittelut Antin lähiomaisille.

Sääntömääräiset kokoukset vuonna 2018

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 22.11.2018 Taipalsaaren kunnantalolla 

Saman iltana oli myös ” muiden maaseutuseurojen (maaseutunaiset ja tuottajat) ” viralliset kokoukset. Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n ja tuottajien varsinainen kokous on klo 18.00-19.00 alkaen. Tämän jälkeen oli yhteisenä tarjolla kaikille avoin ja ilmainen esitelmä sekä ohrapuuro ja kahvit. Kaikille avoin esitelmä alkoi klo 19.35. Taipalsaaren maamiesseura ry:n syyskokous alkoi klo 21.10 alkaen

Maamiesseuran syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen 6§ pykälän mukaiset asiat. Johtokuntaan erovuorossa olevien jäsenten Eero Juntusen ja Ilkka Multaharjun tilalle valittiin uusina jäseninä Arto Kiljunen ja Teija Arponen-Latto. Lisäksi  vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Katso toimintasuunnitelma :Taipalsaaren mms toimintasuunnitelma vuonna 2019

WP_20181122_19_30_29_Pro

Esitelmää saapui kuuntelemaan ennätysyleisö; peräti peräti 89 henkeä.

ESITELMÄN piti FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro. Esitelmän aiheena oli ”Taipalsaaren historiahanke: elämää Saimaan rannoilla esihistoriasta nykypäivään” Hankkeen päätoimittaja on FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Kristiina Korjonen-KuusipuroEsitelmässään Kristiina Korjonen-Kuusipuro kertoi historiateoksen rakentumisesta ja teoksen tämän hetkisestä tilanteesta. 

Hän valotti  myös tutkimustyötä, jota kirjaa varten oli tehty. Hankkeessa on myös neljä muuta kirjoittajaa ja hanketta valvoo historiatoimikunta, johon kuuluu Taipalsaaren kunnan ja seurakunnan edustajia.

Ilta tarjoisi nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden jo ennakkoon kuulla tulevasta Taipalsaaren kunta 450 vuotta paikallishistoriateoksen sisällöstä kuin myös keskustella historiateoksen päätoimittaja Kristiina Korjonen-Kuusipuron kanssa. Esitelmän pohjalta syntyikin varsin vilkas keskustelu.

Taipalsaaren historiateos valmistuu syksyn 2020 lopulla lopulliseen muotoon ja näin sillä juhlistetaan osaltaan Taipalsaaren 450-vuotisjuhlaa vuonna 2021.

Taipalsaaren kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen käytti myös puheenvuoron ja antoi tilaisuudessa katsauksen uuden kunnanjohtajan valintatilanteesta.

Asko Saikko luovutti stipendit Antti Kovuselle ja Jarkko LehtoselleEsitelmän jälkeen Taipalsaaren maamiesseuran toimesta luovutettiin stipendit maatalous-metsä-ja puutarhakouluista valmistuneille taipalsaarelaisille nuorille. Tällä kertaa stipendin saivat Antti Koivunen ja Jarkko Lehtonen. Molemmat nuoret olivat suorittaneet keväällä 2018 metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon Mikkelin ammattiopistosta.

Maamiesseuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 22.3.2018 klo klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla.  Kokouksen alussa oli KAIKILLE AVOIN MIELENKIITOINEN KOKOUSESITLMÄ ” Taipalsaaren tapahtumat 1918″

Sali täynnä – Kopio

Tietokirjailija PENTTI PYLKÖN mielenkiintoinen esitelmä ”TAIPALSAAREN TAPAHTUMAT 1918”  veti Taipalsaaren valtuustosalin täyteen väkeä torstai-iltana 22.3.2018

Tilaisuuteen osallistuville oli tarjolla klo 19.15 alkaen ilmaiset pullakahvit ennen esitelmää.

Esitelmässään ” Taipalsaaren tapahtumat 1918” metsänhoitaja, tietokirjailija PENTTI PYLKKÖ kertoi sisällissodan tapahtumista Taipalsaarella 100 vuotta sitten.

Esitelmä oli erinomainen ja valtuustosalin täyteinen väki kuunteli esitelmää mielenkiinnolla. Pentti Pylkkö valotti 100 vuotta sitten sisällissodan kulkua ja tapahtumia Taipalsaaren kunnan alueellaerinomaisen mielenkiintoisella tavalla.

ESITELMÄ OLI KAIKILLE AVOIN TILAISUUS niinpä paikalla olikin peräti 77 henkeä kuulemassa esitelmää. Pentille iso kiitos meidän kaikkien puolesta.

Asko ja Ilpo kiittävtä Penttiä – Kopio

Maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajien puheenjohtaja Ilpo Kolhonen luovuttivat tietokirjailija Pentti Pylkölle kiitoksena esitelmästä ” Taipalsaaren vanhat koneet” kirjan.

MTK Taipalsaaren tuottajien kevätkokous oli ennen esitelmää ja kahveja. Maamiesseuran kevätkokous puolestaan esitelmän jälkeen. Molemmat kokoukset sujuivat sopuisasti ja hyvässä hengessä. kokouksille.  Maamiesseuran kevätkokouksessa vahvistettiin vahvisti vuoden 2017 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen 2017.

 

Sääntömääräiset kokoukset vuonna 2017

Taipalsaaren maamiesseura ry:n syyskokous 23.11.2017 pidettiinTaipalsaaren kunnantalolla

 

Ennen maamiesseuran varsinaisen syyskokouksen asioita klo 19.15 alkaen oli osallistujille tarjolla ilmaiseksi yhteinen ruokailu (perinneruokana pottuvelli) ja kokouskahvit sekä huomionosoitukset ja yhteinen kokousesitelmä. Kaikille avointa kokousesitelmää tuli kuuntelemaan peräti 82 henkeä kunnantalon valtuustosaliin.

WP_20171123_19_23_28_Rich

Huomionosoituksena oli tunnustuspalkinnon luovuttaminen ravikuningatar 2017 Saaga S:n omistajalle/valmentajalle Ilkka Pyysalolle sekä ohjastaja Matti Nisoselle. Saaga S:n kolminkertaisen perättäisen ravikuningatar-titteli on tuonut Taipalsaaren kunnalle laajasti positiivista palautetta ja siitä halusimme kiittää tunnustuksen muodossa Ilkka Pyysaloa ja ohjastaja Matti Nisosta. Ja nyt jo kolmannen kerran perättäin !! Myös Ilkka Pyysalon vanhemmat Esko ja Asta Pyysalo huomioitiin.

WP_20171123_19_33_32_Rich – Kopio

Huomionosoituksen jälkeen oli vuorossa mielenkiintoinen kokousesitelmä, joka oli myös kaikille avoin tilaisuus. Tällä kertaa esitelmän piti lääninrovasti Heikki Svinhufvud aiheenaan ” Suomi 100 vuotta – isoisäni UKKO PEKAN TARINA”. Esitelmässään lääninrovasti Heikki Svinhufvud kertoi, mikä merkitys Suomen itsenäisyydelle oli hänen isoisänsä presidentti Per Edvin Svinhufvudilla toiminnalla itsenäisyytemme alkuvuosina. Kuulimme myös viimeiset terveiset ”Ukko Pekan” kodin Kotkaniemen kartanon korjauksen osalta ja sen avaamisesta yleisölle.

Huomionosoitusten ja esitelmän jälkeen pidettiin virallinen syyskokous n. klo 21.15 alkaen ja siinä käsiteltiin sääntöjen 6 § määräämät asiat. Syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2018. Ohessa liitteenä hyväksytty toimintasuunnitelma 2018:  Taipalsaaren maamiesseuran TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Asko Saikko valittiin uudelleen kaudelle 2018-20. Johtokunnan erovuorossa olevista jäsenistä Jarmo Kallio ja Sari Kantonen valittiin uudelleen kolmivuotiskaudeksi. Erovuorossa ollut pitkäaikainen johtokunnan jäsen Seppo Koivunen oli ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä ja näin hänen tilalleen valittiin uutena johtokuntaan kaudelle 2018-20 Veikko Saira.

WP_20171123_21_47_32_Rich

Seppo Koivuselle luovutettiin maamiesseuran puolesta kiitoksena pitkäaikaisesta ( 28 vuotta) johtokunnan jäsenyydestä ProAgria keskusten liiton myöntämä ” Koti peltojen keskellä” mitali.

Toisena huomionosoituksena oli Taipalsaaren maamiesseuralle uuden kunniajäsenen kutsuminen. Seuran entinen pitkäaikainen johtokunnan puheenjohtaja Jarmo Koivunen kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi. Hän oli toiminut yhtäjaksoisesti yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana 21 vuotta eli vv. 1993-2014.

Maamiesseuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 30.3.2017 klo 19.30 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla.

WP_20170330_20_38_52_ProTilaisuuteen osallistuville oli tarjolla klo 19.15 alkaen ilmaiset pullakahvit ja sen jälkeen on kokousesitelmä. Kokousesitelmän piti rajavartiomestari Mika AlbertssonEsitelmän aiheena ”Pitkä tie kotiin”.

Esitelmässä Mika Albertsson kertoi ryhmä Taipaleen toiminnasta vs. 1939-44 sotien aikana kaatuneiden ja kadonneiden sotavainajien etsinnästä. Esitelmä oli mielenkiintoinen ja salin valtuustosalin täyteinen yleisö antoikin tunnustusta ja raikuvat aplodit illan pääesiintyjälle. Esitystä täydensi myös Terttu Ravin runoesitykset ennen ja jälkeen luentoa. Hän lausui Yrjö Jylhän ”Kiirastuli” teoksesta Taipaleen tapahtumiin liittyvät runot. Esitelmä herätti vilkkaan keskustelun ja kysymyksiä olisi riittänyt enemmänkin kuin varattu aika antoi periksi.

WP_20170330_20_56_22_ProMaamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajien varapuheenjohtaja Ilpo Kolhonen kiittivät illan esiintyjiä ja luovuttivat kiitoksena Mika Albertssonille ja Terttu Raville ” Taipalsaaren vanhat koneet” teokset. Esitelmää oli saapunut kuuntelemaan jäsenistön lisäksi myös laajalti väkeä kauempaakin. Moni totesikin, että esitelmän teema sopi hyvin  myös Suomi 100 vuotta juhlavuoden tapahtumaksi Taipalsaarella. Esitelmä oli kaikille avoin tilaisuus.

Esitelmän jälkeen päästiin pitämään varsinainen kevätkokous. Siinä käsiteltiin sääntöjen 6§ mukaiset asiat. Kokouksen puheenjohtaja Ilpo Kolhonen johdolla kokous vedettiin nopeasti päätökseen ja kotimatkalle päästiin klo 22.00 illan päätteeksi. Kokous vahvisti vuoden 2016 toimintakertomuksen ja vuoden 2016 tilit.

Vuoden 2016 toimintakertomus: Taipalsaaren maamiesseuran toimintakertomus 2016 

Kokoukset vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana johtokunta piti 4 kokousta. Kokoukset olivat 18.1.2016,  17.3.2016, 6.6.2016 (yhteiskokous maaseutunaiset kanssa) ja 3.11.2016

Sääntömääräinen kevätkokous 31.3.2016

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 31.3.2016 klo 19:30 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla Messi- kabinetissa.

Kevätkokouksessa olivat esillä sääntöjen 6§ määräämät asiat. Kevätkokouksen puheenjohtajan toimi Pauli Mikkola.

Kevätkokouksessa vahvistettiin toimintakertomus 2016 Taipalsaaren maamiesseuran toimintakertomus 2016

sekä hyväksyttiin tilinpäätös 2016

Kokouksen esityslista:  Esityslista-kevätkokous 31.3.2016

Tuottajayhdistyksen kokous oli ennen kokousesitelmää klo 18.30 alkaen. Tilaisuuteen osallistuville oli tarjolla illan mittaan ilmaiset kahvit pullien kera. Kokousesitelmän piti kosteikkoasiamies Antti Happonen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta. Esitelmän aiheena ”Kohti kirkkaampaa Pien-Saimaata”.

Kosteikkoasiamies_Antti_Happonen[1]

Kuulimme ajankohtaisen katsauksen, miten Kivisalmen pumppaamo ja aktiivinen kosteikkorakentaminen on vaikuttamassa.

Kevätkokouksessa oli Messi-kabinetti täynnä innokasta kokousväkeä ja illan alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu. Yhteinen näkemys oli, että Pien-Saimaan veden laadun parantamiseen tähtäävät asiat on tärkeitä. Taipalsaaarella kosteikkojen rakentaminen on ollut hyvin aktiivista ja Pien-Saimaan alueella tullaan lähiaikoina saavuttamaan 100 kosteikon määrä lähiaikoina. Siitä on mallia muillekin otettavaksi. Myös Kivisalmen pumppaamon osalla ensimmäisen vuoden tulokset veden laatuun ovat olleet lupaavat.

 Maakunnallinen JÄSENYHTEISÖPALAVERI lauantaina 29.10.2016 klo 10.00-13.00

Maakunnallinen jäsenyhteisöpalaveri pidettiin Lappeenrannassa Viljelystalolla (Pormestarinkatu 6). Tilaisuuden järjestäjinä ja kutsujina olivat Etelä-Karjalan maataloussäätiö, ProAgria ja Maa-ja kotitalousnaisten piirikeskus. Tilaisuuteen osallistui 7 jäsenyhdistyksen edustajat Etelä-Karjalan alueen maamiesseuroista ja maaseutunaisten yhdistyksistä.

Järjestöpäivä 29.10.2016 Lpr-maistuva maaseutu 2017 teemallaJäsenyhteisöpalaverin tavoitteena oli jäsenyhteisöjen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen vuonna 2017. Tilaisuudessa myös kuultiin, miten maataloussäätiö ja ProAgria sekä maa-ja kotitalousnaisten piirikeskus tukee jäsenyhteisöjen toimintaa vuonna 2017.

Yhtenä teemana palaverissa on mm. jäsenviestinnän kehittäminen hyödyntäen SOME:n tarjoamat mahdollisuudet. Tilaisuudessa esiteltiin osallistujille, miten Taipalsaaren maaseutunaiset ja maamiesseura ovat toteuttaneet omat www-sivut ja miten Facebook:ia hyödynnetään. Tämä kiinnosti muita seuroja ja niinpä jatkossa selvitetäänkin, miten ja millä kustannuksilla myös muut Etelä-Karjalan alueen jäsenyhdistykset voisivat tulla saman www.maaseutuseurat.fi sivuille mukaan omalla osiollaan. Näin saataisiin jäsenistölle samojen www-sivujen alle laajempi tarjonta ajankohtaisista tapahtumista koko Etelä-Karjalan alueelta.

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi ja niinpä jäsenyhteisöpalaverissa kuultiin Sanna Lento-Kempin esittämänä, mitä kaikkea on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2017. Yhteisenä teemana tulee olemaan ”Maistuva maaseutu”, jonka alla toteutetaan lukuisia tapahtumia; mm. kotimaiseen lähiruokaan perustuen. Palaverissa osallistujat myös lyhyesti toivat esille, mitä kukin on suunnitellut tulevalle vuodelle. Päätettiin, että muodostetaan yhteinen foorumi, jolla voidaan vaihtaa toimintasuunnitelmat keskenään ja näin saada hyviä ideoita toisilta.

Tilaisuuden lopuksi kuultiin, miten Etelä-Karjalan maataloussäätiö voi tukea rahallisesti paikallisyhdistysten toimintaa ja tapahtumien toteuttamista. Tästä kerto Antero Parkkonen, joka toimii Etelä-Karjalan maataloussäätiön asiamiehenä.

Sääntömääräinen SYYSKOKOUS  torstaina 24.11.2016

Taipalsaaren maamiesseuran sääntömääräinen syyskokous ja maaseutunaisten sääntömääräinen vuosikokous pidettiin samana iltana samassa paikassa tänä syksynä. Myös tuottajien kokous oli samassa yhteydessä. Kokoukset pidettiin Taipalsaaren kunnantalolla, Kellomäentie 1, Taipalsaari.

Tuottajien ja maaseutunaisten kokoukset olivat  klo 18.30 ja maamiesseuran syyskokous puolestaan alkoi yhteisen kahvi-ja puurotarjoilun ja kokousesitelmän jälkeen. Klo 19.30 oli yhteinen kaikille avoin kokousesitelmä ja huomionosoitukset, jonka jälkeen oli yhteinen kahvi-ja puurotarjoilu. Maaseutuseurojen jäsenkyselyn tulokset esiteltiin kahvi-ja puurotarjoilun jälkeen maamiesseuran ja maaseutunaisten kokousedustajille jäsenkyselyn toteuttaneiden Saimaa AMK:n markkinointiosuuskunta Lux:n edustajien toimesta ja sen jälkeen päästiin pitämään maamiesseuran syyskokousta

Katso tiivistelmä kokouksista oheisen linkin kautta:tiivistelma-kokouksista-24-11-2016

kuva-2-asko-saikko-ja-ilpo-kolhonen-kiittaa-marja-mannistaTällä kertaa onkin varsin mielenkiintoinen esitelmän pitäjä ja aihe.

YLE:n pitkäaikainen ulkomaan (Moskova) toimittaja Marja Manninen kertoili näkemyksiään Venäjästä ja mihin suuntaan ollaan menossa. Esitelmän aiheena on ” Venäjä tänään”.

Marja Mannisen esitys antoi yleisölle syvällisen ja realistisen katsauksen nykyisestä ja tulevasta Venäjän taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta sekä taustatekijöistä, mitkä tähän on vaikuttaneet. Esitys huomioitiin kokousyleisön raikuvilla aplodeilla. Järjestävien seurojen puolesta Asko Saikko ja Ilpo Kolhonen kiittivät Marja Mannista hyvästä esityksestä ja luovuttivat hänelle pienet muistolahjat.

kuva-3-asko-saikko-ja-ilpo-kolhonen-onnittelee-matti-nisosta-ja-ilkka-pyysaloaKokousesitelmän jälkeen oli vielä vuoden 2016 ravikuningatar Saaga S:n omistaja/valmentaja Ilkka Pyysalon ja ohjastaja Matti Nisosen huomiointi maamiesseuran ja tuottajien puolelta. Huomionosoituksena luovutettiin Ilkka Pyysalolle ja Matti Nisoselle taideseppä Antti Niemisen tekemät Saaga S messinkivalokset.

Taipalsaaren mms:n toimintasuunnitelma 2017:

maamiesseuran-toimintasuunnitelma-2017

Katso myös maamiesseuran toimintasuunnitelma 2017

(power-point esitys):taipalsaaren-maamiesseuran-toimintasuunnitelma-vuonna-2017-kuvin

No comments.