Pellonpiennarpäivä pidettiin maanantaina 8.7.2019 Maitotila Suutarin pellolla

Pellonpiennarpäivä pidettiin maanantaina 8.7.2019  Maitotila Suutarin pellolla

Pellonpiennarpäivä pidettiin maanantaina 8.7.2019 Maitotila Suutarin pellolla

Asiantuntijat, BSAG (Baltic Sea Action Group) Sanna Söderlund ja Eija Hagelberg sekä hiiliviljelijä Antti Lähde kertoivat Carbón Action-hiiliviljelyhankkeesta.

Tavoitteena luoda maaperälle mahdollismman hyvät olosuhteet sitoa hiiltä.

Tähän päästään esim. nurminviljelyllä ,sekä luomalla pieneliöstölle hyvät olosuhteet toimia.

Käytiin koelohkolla tutustumassa eri kasveihin.

Paikalla oli n.20  henkilöä.