Traktorin taitoajokilpailut la 27.8.2022 Haikkaanlahden koulun kentällä

Traktorin taitoajokilpailut la 27.8.2022 Haikkaanlahden koulun kentällä

Traktorin taitoajokilpailut la 27.8.2022 Haikkaanlahden koulun kentällä

haastekilpailuna Lemin
Rasvanäppien kanssa. Tapahtumaan liittyen kehitetään joku yleisövetonaula Haikkaanlahden
koululle oheisohjelmaksi.
 mukaan haastetaan konekerhojen edustajat naapuripitäjien seuroista