Taipalsaaren koululaisten oman hiilinielumetsän taimet selvisivät talvesta hyvin ja ovat elinvoimaisia

Taipalsaaren koululaisten oman hiilinielumetsän taimet selvisivät talvesta hyvin ja ovat elinvoimaisia

Taipalsaaren koululaisten oman hiilinielumetsän taimet selvisivät talvesta hyvin ja ovat elinvoimaisia

Mitä kuuluuTaipalsaaren koululaisten oman ”hiilinielumetsän” Kuusikille, Nöpolle,Teletapille, Hennolle”, Minnille ja Söpölle sekä monille, monille muille hiilinielunmetsän taimille?

 Hyvää kuuluu !!

Taipalsaaren maamiesseuran miehet Asko Saikko, Eero Juntunen ja Jarmo Koivunen kävivät tarkastuskäynnillä 19.5.2022 koululaisten istuttamassa ” hiilinielumetsässä”.  Koululaisten istuttamat kuusentaimet olivat selvinneet talvesta hyvin ja niinpä mitään täydennysistutusta ei ole tarpeen tehdä. Joten nyt vain seurataan, miten kuusentaimet alkavat kasvamaan tulevana kesänä.

Taipalsaaren koululaiset istuttivat oman ”hiilinielumetsän” 16-17.9.2021. Tapahtuma oli osana Taipalsaaren kunnan 450 vuotta juhlavuoden ohjelmatarjontaa. Kaikkiaan 232 oppilasta pääsi ohjatusti istuttamaan oman kuusentaimen kunnan osoittamalle 0,5 hehtaarin maapohjalle Pappilanniemen asuinalueelle menevän tien varressa lähellä kirkonkylää. Kaikki kirkonkylän ja Vehkataipaleen koulujen oppilaat sekä osa Saimaanharjun koulun oppilaista osallistuivat ”hiilinielumetsän” istuttamiseen. Taipalsaaren maamiesseura, MTK Taipalsaari ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala huolehtivat tarvittavasta koululaisten ohjauksesta ja opastuksesta, istutusvälineistä sekä taimien hankinnasta. Järjestäjien toimesta hankittiin ja pystytettiin myös infokyltti koululaisten oman hiilinielumetsän laitaan kertomaan koululaisten oman hiilinielumetsän olemassa olosta.

Tulevina vuosina koululaiset pääsevät seuraamaan itse istuttamansa ”hiilinielumetsän” kasvua ja hoitoa. Ja muistelemaan omakohtaisesti, mihin ja miten se oma kuusentaimi tulikaan istutettua.

Onkohan Taipalsaarella vastaavaa, että kuusentaimilla on omat nimetkin, kuten Taipalsaaren koululaisten omassa hiilinielumetsässä?